26 Eylül 2015

İnsan, hayatında en büyük bedelleri muhabbeti uğrunda öder. Zira gerçek bir muhabbetin kantarı, fedakârlıktır. Bu mübârek kurban bayramı günlerinde Allâhʼın muhabbet ve rızâsını üzerimize daha çok celbetmek için en güzel fedâkârlık nişânesi; yetim, kimsesiz, fakir ve muhtaçların bize zimmetli olduğunu unutmamaktır.