26 Ağustos 2014 Salı

Bâzen, çok basit ve önemsiz gibi görünen küçük bir iyilik, Cenâb-ı Hakk’ın merhametini o kadar celbedebilir ki, büyük ikram ve lûtuflara vesîle olur. Bu yüzden önemsiz zannedilen küçük hayırlardan da uzak kalmamak gerekir.

Bunun aksine bâzen de basit ve önemsiz zannedilen bir günah, Hak Teâlâʼyı o kadar gazaplandırabilir ki, kişinin âhiretini ebedî bir azap faslına çevirmeye yeter. Bunun içindir ki Bilâl bin Sa‘d -rahmetullâhi aleyh-:

“Günahın küçüklüğüne bakma! Fakat kime isyan ettiğine, kime karşı günah işlediğine bak!” îkâzında bulunmuştur.