25 Mayıs 2017

Mânevî terbiye öncesinde kalp, soğuk demir gibidir. Onun arzu edilen kıvama gelebilmesi için evvelâ ateşte tavlanması, paslarından kirlerinden, cürûfundan arınması, katılıktan çıkıp yumuşaması ve sonra şekillendirilmesi gerekmektedir. Ancak bu merhaleler­den sonra arzu edilen şekli alacak hâle gelebilir. Tıpkı bunun gibi, kulu Rabbinden uzaklaştıran bütün menfîlikler iç âlemden tasfiye edilmeden, nefsânî arzuların esaret zincirleri kırılıp atılmadan, kalbî kemâlât da gerçekleşemez.