25 Eylül 2020

Cenâb-ı Hak kâinattaki işleyişi belli bir periyoda bağlamıştır. Kimse Güneş’in ve Ay’ın doğup batmasından, atmosferdeki oksijen ve azot miktarının değişeceğinden endişe etmez. Zira hep aynı nizam ve ölçü içinde devam eder. Fakat Cenâb-ı Hak bazı şeyleri periyoda bağlamamıştır. Bu sebeple düşünmemiz lâzım:

Kâinatta bir yaprak bile Cenâb-ı Hakk’ın bilgisi, irâdesi, takdiri dışında düşmezken, acaba ansızın çıkagelen sel felâketleri, büyük yangınlar, zelzeleler, tsunamiler ve salgın hastalıklar tesadüfen mi geliyor? Bugün dünyayı sarmış olan virüs, acaba davetsiz mi geldi?..

Cenâb-ı Hak ibret alıp hâlimizi ıslah edelim diye îkaz buyuruyor:

“İnsanların bizzat kendi işledikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu, ki Allah yaptıklarının bir kısmını onlara tattırsın; belki de (tuttukları kötü yoldan) dönerler.” (er-Rûm, 41)