24 Şubat 2018

Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-:

“Kişi sevdiğiyle beraberdir.” buyurmuştur. (Buhârî, Edeb, 96) Düşünmeliyiz ki, gönlümüz ne kadar Cenâb-ı Hak’la beraber? Ne kadar Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’le beraber? Ne kadar Allah ve Rasûl’ünün sevdikleriyle beraber?

Buna mukâbil gönlümüz, ne kadar nefsânî arzularla beraber? Ne kadar Allah ve Rasûlʼünün düşmanlarına, günahların câzibelerine, şeytânî tuzaklara meyleder hâlde?..

Kendimizi bu hususta sık sık mîzân etmek durumundayız.