24 Eylül 2014 Çarşamba

En çok acınacak kimseler, acımasız zâlimlerdir. Acıma bilmeyenlerin hazin âkıbetini düşünüp onlara acımak, ancak yüksek ruhların sanatıdır…