24 Aralık 2016

İslâm, kendisine tâbî olana, yüksek bir karakter ve şahsiyet kazandırır. Çünkü bir müslüman için Kur’ân-ı Kerîm, Rabbin kullarına mektubu ve en güzel rehber. Allah Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem-, örnek şahsiyetiyle canlı bir Kur’ân-ı Kerîm. Gönül toprağına îman tohumunu ekip onu yeşertenler, Kur’ân-ı Kerîm ve Sünnet-i Seniyye’ye râm olanlar, ilâhî rahmetin bereketli yağmurları gibidir ki baharın yeşertmesi gibi nice hidâyetlere vesîle olurlar.