24 Ağustos 2021

Bugün dünyevî tahsil, ancak uhrevî bir tahsilin kanadı altında beşeriyete ve evlâtlarımıza saâdet verebilir. Aksi takdirde, dünyevî tahsil -maalesef- kendi evlâtlarımızı öz değerlerine yabancılaştırmanın bir vasıtası olmaktadır. Evlâtlarımızı, ecnebîlerin derbeder modalarının, aldatıcı ve kandırıcı reklâmlarının zebûnu etmektedir. Beşeriyete saâdet ve huzur getirmeyen birtakım sistemlerin robotu hâline getirmektedir.