23 Mart 2021

Ezan okunduğu zaman, sâlih mü’minler âdeta hayatı durdururlar. Cenâb-ı Hakk’a olan vazifelerine öncelik verir, sonra halka karşı vazifelerine -yine kalpleri Allâh’a bağlı kalmak kaydıyla- devam ederler.