23 Kasım 2017

Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz Vedâ Hutbesi’nde ümmetine, bizleri dalâletten, sapıtmaktan koruyucu iki emânet bıraktığını bildirir: “Kur’ân ve Sünnet.”

Bu iki esâsa muhâlefet eden, onları hiçe sayan kişilere ve müesseselere körü körüne bağlanmak, sadâkat ve teslîmiyet değil, bir îman zaafı olur!..