23 Kasım 2016

Günümüz dünyasında petrol kavgaları yüzünden istilâ edilen memleketler, işlenen cinâyetler, kanları emilerek sefâletlere sürüklenen milyonlarca insan; câhiliyye asrındaki vahşet sahnelerinin devam ettiğini gösteren acı tablolar…

Mehmed Akif’in ifadesiyle:

Sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta,

Dişsiz mi bir insan, onu kardeşleri yerdi…

Câhiliyye devrinin ardından “asr-ı saâdet”te temelleri atılan “fazîletler medeniyeti”nde ise “insan” hak ettiği değere kavuştu.

Bedir Harbi’nde müslümanlara esir düşen Kureyşli Yezid diyor ki:

“Müslümanlar bizi götürürken kendileri binek hayvanlarından inerek yürür, esir olduğumuz hâlde bizleri bindirirlerdi.” (Bkz. Vâkıdî, I, 119)

İşte insana verilen değer bakımından, iki medeniyet farkı!..