23 Ağustos 2020

Müʼminlerin hiçbir dünyevî menfaat beklemeksizin din kardeşlerini sevmesi, onların iyi günlerindeki mutluluğu kadar, zor zamanlarındaki kederini de paylaşmaya gönüllü olması, yani din kardeşliğini yaşaması, Allah katında çok kıymetli bir amel-i sâlihtir.

Nitekim bir hadîs-i şerîfte buyrulduğu üzere, hiçbir gölgenin bulunmadığı bir günde Arş-ı Âlâʼnın gölgesinde gölgelenecek yedi sınıf müʼminden biri de birbirini Allah için seven, buluşmaları ve ayrılmaları bu muhabbetle gerçekleşen müʼminler olacaktır. (Bkz, Buhârî, Ezân, 36)