22 Şubat 2022

Dünyanın fânîliğini ve esas hayatın âhiret hayatı olduğunu hatırlatan ölümü tefekkür etmek, cenâze teşyiinde bulunmak ve kabirleri ziyaret etmek, nefislerin terbiyesinde son derece tesirli birer vâsıtadır.

Zira bir kabristana uğradığımızda, bizden daha küçük yaşta vefat etmiş nicelerinin kabirlerini görmek; ölümün yaşı olmadığı gerçeğini kalbin derinliklerine nakşeder. Sükûtun sonsuzluğuna bürünmüş mezar taşlarındaki “Hüveʼl-Bâkî” yazıları; bütün canlıların fânî, yalnızca Allâhʼın bâkî olduğu hakîkatini, âdeta hâl lisânıyla gönüllere haykırır.