22 Mart 2021

Namaz, mü’minin en öncelikli vazifesidir. Ezan okunur okunmaz kılınan namazın apayrı bir huzuru olur. Namaza öncelik verenlerin işlerine Rabbimiz kolaylık ihsân eder. Fakat mâzeretsiz olarak namaz geciktirilirse feyzi azalır. Onun gecikmesine sebep olan işlerin de bereketi kaçar.