22 Aralık 2015

Âyet-i kerîmede buyrulur:

“Andolsun size kendinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız O’na çok ağır gelir. O, size çok düşkün, mü’minlere karşı Raûf ve Rahîm’dir / çok şefkatli ve merhametlidir.” (et-Tevbe, 128)

Cenâb-ı Hak, merhamet ve şefkat sıfatının zirvesini peygamberler için Rasûlullah Efendimizʼde tecellî ettirmiştir. O Rahmet Peygamberi de şöyle buyurmuştur:

“Dikkat edin! Ben hayatımda sizin için bir emniyet vesîlesiyim. Vefât ettiğimde ise, kabrimde: «Yâ Rabbi, ümmetim ümmetim!..» diye ilk Sûr üfleninceye kadar nidâ edeceğim…” (Ali el-Müttakî, Kenzü’l-Ummâl, c. 14, s. 414)

Yani Allah Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz, kalben bizimle, yani biz ümmetiyle beraber… Ya biz ne kadar Oʼnunla beraberiz?!.