22 Ağustos 2021

Nikâh, sadece kâğıda atılan bir imzadan ibâret değildir. Onun büyük bir mânâsı vardır. Nikâh, iki tarafın Allah adına söz vererek birbirine helâl olmasıdır. Bu söz; bir fânî adına değil, Cenâb-ı Hak adına verilmektedir. Dolayısıyla ağır bir mes’ûliyeti bulunmaktadır.