22 Ağustos 2020

Dünya hayatı, âhiret endişesi olmadan yaşanıyor ise, bu, gündüzü akşamsız telâkkî etmekten farksız bir aldanıştır.

İmam-ı Rabbânî Hazretleri buyurur:

“Ölmek felâket değildir. Asıl felâket, öldükten sonra başa gelecekleri bilmemektir.”