21 Şubat 2022

“Tabiat boşluk kabul etmez.” denilir. Eğer anne-babalar, evlâtlarının gönül dünyalarını mâneviyatla, faydalı ilimle, makbul ibadetlerle doldurmazlarsa, -Allah korusun- bâtıl gelip onları işgal eder.