21 Mart 2021

Merhamet, mü’minin alâmet-i fârikası; candan ve maldan fedakârlık da, îmanlı gönüllerin en büyük sanatıdır. Sâlih mü’minlerin şiârı olan cömertlik ise, illâ maddî varlıklardan vermek mânâsına gelmez. Yerine göre bir tebessüm, tatlı bir söz, düşenin elinden tutmak, bir din kardeşinin derdini dinlemek, onunla vaktini, emeğini, ilmini, irfânını, gönlünü paylaşmak da birer infaktır. Bu sebeple İslâm, infak hususunda fakirliği mâzeret kabul etmez, en yoksul mü’minin dahî diğergâm, cömert ve fedakâr olmasını ister.

Bugün bilhassa küresel güçlerin zulmü altında inleyen mazlum coğrafyalardaki kardeşlerimize elimizden gelen cömertliği göstermeli, verecek hiçbir imkânımız yoksa onlara en azından duâlarımızda yer vermeliyiz.