21 Mart 2021

Biz Rasûlullah (s.a.v.) Efendimiz’e ne kadar bey’at hâlindeyiz?

O’nun getirdiği dîne bütün imkânlarımızla hizmet etmek için söz verebiliyor muyuz?

Şu modern câhiliye hengâmında ümmetin irşad bekleyenlerini irşâd etme, bu yolda fedakârlıklar gösterme gayretinde bulunabiliyor muyuz?