21 Ağustos 2022

Nice insan, mal-mülk ve servetin mutlak mânâda hayır olduğunu ve kendisine huzur ve mutluluk getireceğini düşünür. Dolayısıyla onu elde etmek için hırsla çırpınıp durur. Hâlbuki onun saâdet mi, felâket mi getireceği meçhuldür. Zira varlık da yokluk gibi ilâhî bir imtihandır.