21 Ağustos 2021

1839 Tanzimat’la birlikte her şeyde bozulma başladı. Bu tûfandan ancak âile kurtulabildi. Âile sayesinde Çanakkale, İstiklâl Harbi ve 15 Temmuz mücadelesi kazanılıp yurdu kurtarmak nasîb oldu.

Bunun için günümüzde milletimizi dize getirmek isteyenler, en çok âileye saldırıyorlar.