21 Ağustos 2020

Hayatta iken sâlih kimselerin güzel hâllerinden müstefîd olmak için onların sohbetinde, muhabbetinde, dostluk ve yakınlığında bulunmak gerektiği gibi, mü’minin vefatından sonra bile sâlih kimselerin yakınında olmasının ehemmiyetini şu hadîs-i şerîf açıkça beyân etmektedir:

“Ölülerinizi sâlih insanların arasına defnediniz. Hayattaki insanın kötü komşudan rahatsız olduğu gibi, ölü de kötü komşudan rahatsız olur.” (Ebû Nuaym, Hilye, VI, 354; Deylemî, Müsned, I, 102)

Nitekim İstanbul’da Ebû Eyyûb el-Ensârî Hazretleri’nin ve pek çok diyarda büyük evliyâullâhın kabirlerinin etrafı, onlara komşu olmak isteyenler tarafından âdeta şehir kabristanlarına dönüştürülmüş vaziyettedir.