20 Ocak 2017

Kul, Allâh’ın lûtfettiği muvaffakıyetleri kendisine isnâd etmeyecek, şımarmayacak. Nasr Sûresi’nde emredildiği gibi; hamd, şükür ve istiğfar hâlinde yaşayacak. Taşkınlık göstermeyecek. Diğer taraftan, sabırların zorlandığı ağır imtihanlar karşısında da tahammül edecek, râzı olacak ve Cenâb-ı Hak’tan mükâfâtını umacak…