20 Kasım 2019

Batı bugün İslamofobi hastalığıyla İslâm’ın kadını tahkir ettiği mavalını tekrarlayadursun, onların bu hezeyanlarına en muhteşem cevabı veren; evlâtlarını dîn, îman, vatan, bayrak, mukaddesat sevgisiyle yetiştirip düğüne gönderir gibi askere yollayan, sînesi îman dolu annelerdir.