20 Ağustos 2021

Dünya bir imtihan âlemidir. Hayat düz bir çizgi değildir. İnişleri ve çıkışları vardır. Kul; bu med-cezirlerle dolu dünya hayatında, dâimâ her şartta Allah’tan râzı olmalıdır. Mü’min;

  • Hayatın çıkışlarında; yani zenginlik, bolluk, rahatlık ve sıhhat zamanlarında gevşememeli ve şımarmamalıdır.
  • Hayatın inişlerinde; yani darlık, fakirlik, musîbet ve hastalık gibi zamanlarında da bedbin olmamalıdır. Ye’se kapılıp kulluk şevkini kaybetmemelidir.

Nitekim Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz; muvaffakıyette de mahrûmiyette de, sevinçte de ıztırapta da, saâdette de felâkette de dâimâ;

اَللّٰهُمَّ لَا عَيْشَ اِلّٰا عَيْشُ الْاٰخِرَةِ

“Allâh’ım! Esas hayat, âhiret hayatıdır.” niyâzında bulunurdu. (Buhârî, Rikāk, 1) Böylece ümmetini, zor zamanlarda bedbinlik ve isyana düşmekten, diğer taraftan da rahatlık zamanlarında gaflet ve rehâvete kapılmaktan îkaz buyururdu. Dünyevî safâların da cefâların da geçici olduğunu hatırlatıp bunlara aldanmamak gerektiğini telkin ederdi.