19 Mart 2023

Yaratan’dan ötürü yaratılana şefkat ve merhamet göstermek, Cenâb-ı Hakk’ın rızâsına vesîle olurken, bunun aksine muhtaçların feryatlarına bîgâne kalmak da ilâhî gazabı celbeder.