19 Kasım 2019

İslâm; kadını, arzusu dışında dış dünya işlerine zorlamaz.

Fıtrat ve vazife farklılığı sebebiyle kadına ayrıı, erkeğe ayrı hak ve mes’ûliyetler tevdî edilmesi, adâletin ta kendisidir.

Bunun tersi yani fıtrî farklılıkları göz ardı ederek kadını erkekle eşitliğe zorlamak, aslında adâletsizlik ve merhametsizliktir.

Nitekim yapılan araştırmalar, Batı’da da okullarda ve iş dünyasında kadınların ezildiğini, aynı işi erkeklerden daha az paraya yapmaya zorlandıklarını ortaya koymaktadır.