19 Ağustos 2022

Bir karınca, Süleyman -aleyhisselâm-’ın cinlerden, insanlardan ve kuşlardan müteşekkil ordusunu görünce diğer karıncalara:

“–Hazret-i Süleyman’ın saltanatı, çok büyük bir saltanattır; çiğnenirsiniz! Yuvalarınıza çekilin!” diye seslendi.

Bu sözleri işiten Süleyman -aleyhisselâm-:

“–Hayır, benim saltanatım geçicidir! Benim dünya hayatım da sınırlıdır. Lâkin bir kelime-i tevhîdin getirdiği saâdet ise sonsuzdur!” dedi.

İşte dindarlık ve takvâ; dünyadan el etek çekmek değil, tıpkı Süleyman -aleyhisselâm- misâli, dünya muhabbetini kalbe sokmamak ve hiçbir şeyi Allah muhabbetinin önüne geçirmemektir.