18 Temmuz 2022

Âlemlere rahmet olarak gönderilen Rasûl-i Ekrem -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimizʼle beraber olmayan her devir, câhiliye…

Oʼnunla birlikte çarpmayan her yürek zâlim…

Oʼnu takdir edemeyen her vicdan, kör ve kapkara…

Oʼnun âb-ı hayat katreleri olan hayat ölçülerine her zaman muhtacız. Şu âhir zaman hengâmında, her geçen gün, bir önceki günden daha fazla muhtacız…