18 Mart 2023

Rabbimiz’in rahmetini arzu ediyorsak, bizler de gönlümüzden rahmet taşırmalıyız.

Hadîs-i şerîfte buyruluyor:

“Merhamet edenlere Rahmân olan Allah Teâlâ merhamet buyurur. Siz yeryüzündekilere merhamet edin ki, gökyüzündekiler de size merhamet etsin.” (Tirmizî, Birr, 16/1924)