18 Kasım 2019

Câhiliyye devrinde kadınların mîrasta hiçbir payları yoktu. Hattâ kadının kendisi mîras malı gibi devrolunurdu.

Günümüzün câhiliyyesinde ise mîrasta; bazı bölgelerde örf bahane edilerek kadının payı gasp edilmekte, hakkını dile getirmesi dahî engellenmektedir. Bazı Avrupâîleşmiş bölgelerde ise; eşitlik bahane edilerek, Kur’ânî ölçüler çiğnenmekte ve erkeğin hakkı gasp edilmektedir.