18 Kasım 2014 Salı

Merhamet; dünyada vicdan huzuru, âhirette ise ebedî saâdet müjdesidir…