17 Şubat 2022

Ârif zâtlardan birine;

“–Sabr-ı cemîl nedir?” diye sormuşlar. O zât da şu karşılığı vermiş:

“–Zorluklarla imtihan olunurken dahî kalbinin «Elhamdülillâh» demeye devam etmesidir.”