17 Şubat 2021

Dervişlik; ruhsuz şekillerden, mânâ derinliğinden mahrum birtakım sembol ve hareketlerden ibaret bir merasimler manzûmesi değildir. Dervişlik, kalbi mâmur etmektir.

Hadîs-i şerîfte buyrulduğu üzere:

“Hiç şüphesiz ki Allah Teâlâ, sizin bedenlerinize ve sûretlerinize bakmaz; ancak kalplerinize nazar eder.” (Müslim, Birr, 33)