17 Kasım 2022

Tevbe edip sâlih amellere sarılmak için, fırsat bu fırsattır. Yine Allah yolunda maldan ve candan fedakârlıkta bulunmak için gün bugündür. Cenâb-ı Hak buyurur:

“Herhangi birinize ölüm gelip de; «Rabbim! Beni yakın bir zamana kadar geciktirsen de sadaka verip sâlihlerden olsam!» demeden önce, size verdiğimiz rızıktan infâk edin!” (el-Münâfikûn, 10)

Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- de bir defasında:

“–Ölüp de pişmanlık duymayacak hiçbir kimse yoktur.” buyurmuş; o pişmanlığın sebebi sorulduğunda da şu îzahta bulunmuştur:

“–(Ölen), muhsin (ihsan sahibi, sâlih) bir kişi ise, bu hâlini daha fazla artıramamış olduğuna; şâyet kötü bir kişi ise, kötülükten vazgeçerek hâlini ıslah etmediğine pişman olacaktır.” (Tirmizî, Zühd, 59/2403)

Dolayısıyla, hatâ ve kusurlarımızın telâfîsi için geç kalmayalım, yaptığımız sâlih amelleri de dâimâ az görüp -fırsat eldeyken- daha fazlasını yapmaya gayret edelim.