17 Kasım 2014 Pazartesi

İnfak, yalnız maddî imkânlardan vermek değildir. Rabbin ihsân ettiği her şeyden infâk edilmelidir. İslâm’ın yaşanarak hâl ile tebliğ edilmesi, infâkın en güzel şeklidir.