17 Ekim 2014 Cuma

Hz. Dâvûd -aleyhisselâm-, Cenâb-ı Hakk’a şöyle ilticâ ederdi:

“İlâhî! Sen’i hatırlayıp zikredenlerin meclisinden beni ayırma! Şâyet gâfillerin meclisine gitmek istersem, ben daha oraya gitmeden ayaklarımı kır! Zira Sen’in böyle bir cezâ vermen, beni kötü bir âkıbetten kurtaracağı için, büyük bir lûtuftur.”