16 Şubat 2022

Bir mü’min; bir yakınının vefâtı, hastalık veya maddî imkânlarıyla ilgili herhangi bir musîbetle karşılaştığında;

“Yâ Rabbi, bu imtihan Sen’dendir, ben Sen’in takdîrinden râzıyım!” hâlet-i rûhiyesi içinde sabır ve tevekküle sarılırsa, sonbaharda yapraklarını döken ağaçlar misâli birçok günahlarından temizlenir, baharda çiçek ve meyvelerle bezenen ağaçlar misâli, nice sevaplara nâil olur.