16 Şubat 2022

Mü’min, yoklukta bunalmayacak, varlıkta şımarmayacak, hayrın da şerrin de ilâhî imtihanlar olduğunu bilip kulluk edebini her hâlükârda muhafaza edecek. Esen rüzgâra göre istikâmetini değiştirmeyecek. Gönlünde Rabbine karşı hamd, şükür ve rızâ duygularını her dâim sâbit tutacak.