16 Mayıs 2021

Unutmayalım ki Ramazan rûhâniyetiyle yaşanan bir ömrün sonunda;

  •  Îman selâmetiyle verilen bir “son nefes” bayramı var.
  •  Kabirde ve kıyamette meleklerin getirdiği;
  • “…Korkmayın, üzülmeyin, size vaad olunan Cennet’le sevinin!” (Fussilet, 30) müjdesine mazhar olma bayramı var.
  •  Kabrin, Cennet bahçelerinden bir bahçe olduğunu müşâhede edince yaşanan bir bayram var.
  •  Mîzanda hayırların ağır gelmesi bayramı var.
  •  Amel defterini sağından alma bayramı var.
  •  Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in ve Kur’ân-ı Kerîm’in şefaatlerine nâiliyet bayramı var.
  •  Sırat köprüsünü geçerek Cehennem’den âzâd olma bayramı var.
  •  Allâh’ın ve meleklerin selâmına mazhar olarak Cennet’e davet edilme bayramı var.
  •  Ve en büyük bayram olan; Cenâb-ı Hakk’ın ebedî rızâsına nâil olmuş hâlde Ru’yetullah, yani Allâh’ın Cemâlini temâşâ bayramı var.