16 Kasım 2022

Gayr-i müslimlerin yanlışlarına ve dalâletlerine hayranlık duymak, îmâna zarar verir. Bu itibarla bâtıl dinlerin uygulamaları olan yoga ve meditasyonu faydalı kabul etmek bile kalpte bir çatlak meydana getirir.