16 Kasım 2021

Ârifler buyurmuşlardır ki:

“Şerîatte benim malım benim, senin malın senindir.

Tarîkatte senin malın senin, benimki de senindir.

Hakîkatte ise; ne benim, ne senin, mülk sadece Allâh’ındır.”

Bu hâl ve idrâk, hem kişiyi Hakk’a yaklaştırır, hem de muhtaçlara huzur tevzî eder. Ayrıca, infâkı emreden Allâh’ın rızâsına vesîle olur. Hakk’a râm olan velîlerin hâli, hakîkat mertebesidir.