16 Kasım 2021

Asırlar ve nesiller, ilâhî göç kafileleridir. Dâimî bir yolcu olarak bulunduğumuz bu fânî dünyada, yerli edâsıyla oturmayalım!..