16 Kasım 2020

Mü’minlerden âdeta bir hüsn-i hâl kağıdı alarak âhirete irtihâl edebilmek, büyük bir saâdettir. Şeyh Sâdî buyurur:

“Öyle fazîletli bir hayat yaşa ki, vefat ettiğin zaman insanlar; «Bir güneş battı, bir yıldız kaydı!» diye seni rahmet ve hasretle yâd etsinler.”