16 Kasım 2019

MODERN CÂHİLİYYE GÖZÜNDE KADIN: İSTİSMAR VASITASI

Kadın, erkek ile eşitlik dâvâsına sürüklenerek, sokaklara, fabrikalara ve vitrinlere itildi. Şehvet mankeni hâline getirildi. Daha düne kadar Batı’da insan yerine konmayıp şeytan ve günahla alâkalandırılmışken, şimdi de bir iş gücü yahut bir metâ, bir pazarlama unsuru olarak telâkkî edildi.

Kadınlık için annelik ve yuvasının hanımefendisi olmak en üstün meziyet iken, sosyal hayatta erkeklerle rekâbete sokulan kadın, gitgide aileden uzaklaştırıldı. Anneliğe düşman hâle getirildi.

Çünkü; ferdiyetçi ve bencil yetiştirilen kimi kadınlar; çocuk doğurmayı, keyiflerine aykırı gördüler ve vücut yapılarının bozulmasına sebep saydılar. Böylece kürtaj kasaplığı revaç buldu.

Çoğu herkesten fazla et yiyen oburlar oldukları hâlde; İslâm’ın, fakir-fukarânın evine yılda bir kez olsun et girmesine vesîle olan Kurban Bayramı’nı dillerine dolayanlar, bu ana rahminde çocuk katliâmı karşısında seslerini çıkarmıyorlar, duygularında en ufak bir kıpırdanma bile olmuyor.

Yine günümüzün modern câhiliyyesinde kadınların, hanımlığı yük görmeleri istendi. Boşanmalara, bekârlığa, ayrı ve yalnız yaşamaya özendirildi. Nikâh yerine flört hayatına alâka arttı…