16 Ağustos 2022

Bütün fânî nîmetler, bir kişide toplansa ve o, huzur ve saâdet içinde bin yıl yaşasa ne fayda!.. Sonunda eli boş vaziyette gireceği yer, bu kara toprağın bir çukuru olacaktır.