15 Temmuz 2022

Çanakkale Zaferi; “Kurbanlık koçlar kınalanır!” diyerek, evlâtlarının saçına kına yakıp cepheye gönderen, yani evlâtlarını vatana fedâ eden, sînesi îman ve vatan sevgisi dolu anneler sayesinde kazanıldı. Çünkü onlar biliyorlardı ki; din vatanda yaşanır, nâmus vatanda korunur.

Altıncı yılını idrâk ettiğimiz 15 Temmuz Zaferi de, aynı îman vecdi ve şehâdet aşkının neticesidir.

“–Şehid düşersek abdestli olalım.” diye, şehâdete kolları sıvayan yiğitlerin candan fedakârlık ve gayretleri vesîlesiyle, ülkemize dair hâin emeller besleyen mihrakların hevesleri kursaklarında kalmıştır.

Bu vesîleyle Rabbimiz’den 15 Temmuz şehidlerimize rahmet, yakınlarına sabr-ı cemîl, gâzilerimize de sıhhat ve âfiyet niyâz ederiz.

Cenâb-ı Hak, mazlumların ümit ışığı olan aziz milletimize birlik, beraberlik, huzur ve saâdet ihsân eylesin. Şerirlerin şerlerinden, her türlü kazâ, belâ ve musîbetlerden muhafaza buyursun. İlâhî rahmet, bereket ve inâyetinden mahrum etmesin.

Âmîn!..