15 Şubat 2021

Allâh’ın kullarına hizmet, mânevî tahsilin en bereketli yollarından biridir. Şâh-ı Nakşibend Hazretleri de; üstâdının emriyle, yıllarca sokak hayvanlarına, hastalara hizmet etmiş ve yolları süpürmüştü. En büyük derecelere de bu hizmetler vesîlesiyle nâil olduğunu ifade etmişti.