15 Nisan 2021

Gerçek bayram:

  • Son nefeste îmân ile göçmek bayramdır.
  • Amel defterini sağdan almak bayramdır.
  • Mîzanda hasenâtın ağır gelmesi bayramdır.
  • Sırat’tan geçip cennete girmek bayramdır.
  • Rasûlullah Efendimiz’e kavuşmak, Cemâlullâh’a nâil olmak bayramdır.